Cmolas: Gmina ma budżet

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Największe inwestycje gminy w tym roku to: termomodernizacja zespołu szkolno-basenowego w Cmolasie, budowa placu zabaw i kompleksu boisk w Ostrowach Tuszowskich, adaptacja pomieszczeń pod gminny ośrodek zdrowia w Cmolasie, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i modernizacja dróg gminnych
pg
Oprócz wielkich przedsięwzięć w budżecie zapisane są też drobne zadania.

Podobnie jak to było w latach ubiegłych, gmina nastawia się na inwestycje.

Cmolascy radni na swej ostatniej sesji uchwalili budżet gminy na 2016 rok.
Mówi wójt Eugeniusz Galek: