Chorzelów: VII Gminny Bieg Uliczny w Chorzelowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

W Chorzelowie odbył się VII gminny bieg uliczny o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Mielec z okazji Święta 3-go Maja w ramach PROW 'W zdrowym ciele zdrowy duch”.
W biegu uczestniczyło ponad 80 osób z terenu Gminy Mielec w kategoriach : – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowe, uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz kategoria dorosłych (open) z terenu powiatu mieleckiego.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Uczniowie klas IV-VI
Jolanta Kościelna z Chorzelowa i Kacper Kamuda z Woli Mieleckiej
Uczniowie Gimnazjum:
Ewa Surowiec i Patryk Pasela z Woli Mieleckiej
Uczniowie szkół średnich i dorośli – open
Marta Król z Przecławia i Piotr Pszeniczny – z miejscowości Grochowe
Zdobywcy miejsc od I-VI otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast zdobywcy
I miejsc dodatkowo puchary. Fundatorem pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych był Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.
(Tomasz Łępa)