Bruksela: Zintegrowany system biletowy to szansa na łatwiejsze i tańsze podróżowanie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Celem przyjętego przez PE dokumentu jest udzielanie klientom pełnych informacji dotyczących ofert podróży publicznych i prywatnych przedsiębiorstw świadczących przewozy lotnicze, kolejowe, wodne i drogowe w całej UE, a tym samym umożliwienie podróżnym odbywania niezakłóconych transgranicznych podróży różnymi środkami transportu.
(Tomasz Łępa)
Łatwość, wygoda a także niższa cena jednego wspólnego biletu z pewnością przyciągnie więcej pasażerów i przyczyni się do rozwoju komunikacji zbiorowej – ocenia Tomasz Poręba:

Parlament Europejski przyjął raport w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu biletów multimodalnych w Europie.
Dokument zakłada umożliwienie europejskim konsumentom zakupu jednego biletu na różne środki transportu krajowego i zagranicą.
Mówi wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba: