Borowa: Trwają prace nad strategią.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostateczna wersja Strategii Rozwoju Gminy po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zostanie zaproponowana Radnym Gminy do akceptacji poprzez przyjęcie stosownej uchwały. Po przyjęciu Strategia będzie między innymi wykorzystywana przy staraniach o uzyskanie funduszy europejskich zarówno przez Urząd Gminy, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty z terenu gminy Borowa. 

(tł)

Proces ten będzie realizowany przez kilka miesięcy, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy mogli w nim uczestniczyć. Po uzyskaniu opinii i uwag ze strony radnych oraz przedstawicieli zainteresowanych środowisk gminy zostanie przygotowana końcowa wersja strategii. W tej wersji dokument Strategii poddany zostanie opiniowaniu Inspekcji Sanitarnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po czym zostanie wystawiony do wglądu i konsultacji społecznej.

Jak tłumaczy wójt gminy Borowa, planów i działań jest wiele.

W gminie Borowa rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy budowanej zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami oraz zapewnieniem pełnego udziału mieszkańców. Działania te prowadzi Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA., która już rozpoczęła prace analityczne, a po przeprowadzeniu spotkań roboczych, sondaży oraz analiz eksperckich opracuje dokument w wersji wstępnej. Mówi wójt gminy Władysław Błażejowski.