Baranów Sandomierski: W Domu Dziecka podsumowano ciekawy projekt

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Z efektami realizacji projektu zapoznali się dziś także przedstawiciele instytucji, na co dzień współpracujących z placówkami biorącymi udział w projekcie.
'Nawigator zdobywców przyszłości” zakłada również otwarcie wychowanków na społeczność lokalną”:

Jednym z innowacyjnych narzędzi opracowanych w projekcie jest gra:

Placówka w Skopaniu przyłączyła się do projektu w czerwcu 2013 roku. Od tego czasu był on na bieżąco modyfikowany, tak, aby stworzyć ostateczną wersję, która jest ogólnodostępna:

W Domu Dziecka w Skopaniu podsumowano realizację projektu 'Nawigator zdobywców przyszłości”. Jego celem było stworzenie innowacyjnego modelu, dzięki któremu będzie możliwe lepsze przygotowanie wychowanków tych placówek do wejścia w dorosłe życie.
Pomysłodawcą projektu jest firma Ekorys, która do współpracy zaprosiła oprócz placówki w Skopaniu także Domy Dziecka w Sanoku i w Wolicy. Nawigator to narzędzia, które umożliwią wychowawcom prace z podopiecznymi, ale także pozwalają zdiagnozować ich mocne i słabe strony, a później przełożyć to na indywidualną prace z dzieckiem.
Mówi dyrektor Domu Dziecka w Skopaniu Damian Szwagierczak: