Baranów Sandomierski: Powstanie kurza ferma

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostatecznie za zgodą na sprzedaż gminnej działki zagłosowało 27 mieszkańców. Ośmiu było przeciw, i tyle samo wstrzymało się od głosu. Przedstawiciele firmy przewidują, że ferma w Dąbrowicy rozpocznie działalność najwcześniej w 2017 roku.
Odmiennego zdania jest burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur:

Przedstawiciele firmy zapewniali, że ferma będzie obiektem zamkniętym, który ma spełniać restrykcyjne wymogi sanitarne. Żadne nieprzyjemne zapachy mają nie wydostawać się na zewnątrz. Według wicestarosty powiatu tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitry inwestycje są ważne jednak teren ten powinien zachować swój turystyczno – rekreacyjny charakter:

Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim nie kryli swoich obaw, co do planowej inwestycji:

Na posiarkowym zwałowisku w miejscowości Dąbrowica w gminie Baranów Sandomierski powstanie ferma drobiu. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na gminnej działce, sąsiadującej ze stacją radiolokacyjną Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Mieszkańcy sołectwa na wczorajszym zebraniu wiejskim zgodzili się, aby władze gminy sprzedały prywatnemu przedsiębiorcy teren pod budowę.
Fermę chcę postawić spółka QFG z siedzibą w Pionkach koło Radomia, zajmująca się produkcją gotowych wyrobów mięsnych. Obiekt ma liczyć od 4 do 10 budynków tak zwanych kurników, w których hodowanych może być nawet 800 tysięcy kurczaków. Firma obiecuje przy tym miejsca pracy dla mieszkańców i wpływy do gminnego budżetu z tytułu płaconych podatków.
Zastępca dyrektora operacyjnego inwestora Ryszard Fałek przyznaje, że o lokalizacji obiektu w Dąbrowicy zadecydowała dostępność wolnego terenu. Sama inwestycja to odpowiedź na zapotrzebowania rynku: