Baranów Sandomierski: Likwidacja szkół coraz bliżej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obie uchwały intencyjne w sprawie likwidacji podstawówek w Knapach i Durdach zostały przyjęte 7 głosami za, przy 5 przeciw i 3 wstrzymujących się.
Dominik Siatrak
Burmistrz Marek Mazur nie zamierza zmieniać swojej decyzji

Podzieleni w sprawie likwidacji byli również radni. Radna Teodora Babiuch uważa, że samorząd pośpieszył się ze swoimi decyzjami, ponieważ minister edukacji zapowiedziała debaty, po których zapadną decyzje jak powinna wyglądać polska oświata:

Jednym z powodów, dla których władze gminy chcą zamknąć szkoły, jest mała liczba dzieci, jaka do nich uczęszcza. Powoduje to, że zajęcia odbywają się w klasach łączonych, a to zdaniem burmistrza negatywnie odbija się na edukacji najmłodszych.
Inaczej uważa dyrektor szkoły podstawowej w Durdach Grażyna Sudół:

Radni Baranowa sandomierskiego przyjęli dwie uchwały intencyjne w sprawie likwidacji podstawówek w miejscowościach Knapy i Durdy. Wprawdzie los placówek nie jest jeszcze przesądzony, bo rada miejska będzie musiała podjąć ostateczną decyzję w momencie, gdy na obrady trafi finalny projekt o zamknięciu szkół, to wielu rodziców nie wierzy, że uda się je obronić.
Ci, którzy nie zgadzają się z likwidacją przynieśli na sesje transparenty, na których widniały hasła między innymi 'My się nie damy, szkoły nie oddamy” czy 'W szkole w Durdach przyjaciół mamy likwidacji się sprzeciwiamy”. Decyzja radnych bardzo poruszyła mieszkańców obu wsi: