Region: Wsparcie na konserwację zabytków

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt podziału 100 tysięcy złotych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy świętokrzyskich zabytkach przyjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze mają być wykorzystane na renowację zabytkowych kościołów i kapliczek.
Pieniądze zarezerwowane są w budżecie województwa na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski otwartym naborze wniosków wpłynęło 11 projektów, w większości zgłoszonych przez parafie.
Ostatecznego zatwierdzenia podziału funduszy dokonają na najbliższej sesji radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
(Marcin Gabrek)