Pierwsza praca

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jaki zawód wybrać, gdzie szukać pracy, jakie zawody są najbardziej popularne w województwie podkarpackim? Co może zaoferować ci urząd pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiedź będzie można uzyskać we wtorek, 27 marca, o godz. 12.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, przy ul. Wyszyńskiego 10.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza praca”.
Spotkanie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób młodych, które wkraczają na rynek pracy. Wezmą w nim udział pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy będą zachęcać młodych ludzi do korzystania z poradnictwa zawodowego, opowiedzą o warunkach pracy w kraju i za granicą, a także wyjaśnią w jaki sposób poszukiwać bezpiecznej pracy poza granicami kraju, wskażą zawody, w których łatwo znaleźć zatrudnienie. Przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie będą przekonywać do poznania prawa pracy, natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią aktualne programy wsparcia dla osób do 25 roku życia.
Tego dnia na terenie uczelni będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym zainteresowani będą mogli wykonać badania testowe określające preferencje i predyspozycje zawodowe oraz skorzystać z bezpłatnych porad doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.
Współorganizatorami  spotkania informacyjnego pn. „Pierwsza Praca” są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.