Tarnobrzeg. Szkolenie dla młodych rolników.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnobrzegu we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą Oddział Terenowy w Tarnobrzegu  zaprasza na szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015r. o godzinie 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, sala nr 19, I piętro, Tarnobrzeg ul. 1 maja 4.

Program szkolenia: zasady ubiegania się o pomoc z działania Modernizacja gospodarstw rolnych oraz o pomoc z działania Premie dla młodych rolników.

 

Szkolenie realizowane jest dla rolników z terenu powiatu tarnobrzeskiego w związku
z ogłoszeniem przez Prezesa ARiMR naboru  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”  objętego PROW na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. Młodym rolnikiem może być osoba fizyczna, która:

·         rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

·         po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego  Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dodatkowych informacji na temat działania udzielają pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu, ul. 1 maja 4a, tel. 15 823 47 48.