37 rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza,

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. WNMP w Koniemłotach,
Stowarzyszenie „PRZYSZŁOŚĆ” z Koniemłotów,
Starostwo Powiatowe w Staszowie,
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie,
Powiatowe i Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie, OSP Koniemłoty

ZAPRASZAJĄ

 na uroczystość obchodów 37. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza,
która odbędzie się w dniu 7 września 2013 roku w Koniemłotach

Program uroczystości:
10.30 – Zbiórka pod cmentarzem
10.35 – Złożenia kwiatów na grobie ks. Romana Kotlarza
10.40 – Przemarsz ze sztandarami przed kościół, po dojściu odbędzie się od
cmentarza bieg dzieci i młodzieży im. ks. Romana Kotlarza,
11.30 – Msza św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Koniemłotach,
12.30 – Złożenie kwiatów przed pomnikiem ks. Romana Kotlarza,
12.45 – Uroczystości z okazji XXXVII rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza
połączone z otwarciem kompleksu sportowego:
– przemowy,
– część artystyczna,
– konkursy i zawody sportowe,
– festyn plenerowy rozpoczynający projekt: „Bohaterowie Naszej Małej
Ojczyzny” realizowany w ramach Programu „Działaj Lokalnie”,
18.00 – zabawa integracyjna