Kolbuszowa: Budują małe obwodnice

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Kolbuszowa stawia na budowę małych obwodnic. Niespełna pół roku rozpoczęto budowę drogi, która ominie Kolbuszową,  Werynię od północy i przed Dzikowcem połączy się z traktem wojewódzkim prowadzącym do Sokołowa Małopolskiego. Z kolei w tym roku ma ruszyć budowa drogi, która połączy krajową ‘dziewiątkę’ z traktem wojewódzkim w kierunku Sędziszowa Małopolskiego. Mówi burmistrz Jan Zuba:

Budowa łącznika krajowej ‘dziewiątki’ z drogą sędziszowską miała rozpocząć się już w ubiegłym roku, ale z przyczyn proceduralnych inwestycję przesunięto w czasie.
Paweł Galek