120 lat Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

 „W zdrowym ciele zdrowy duch – 120 lat Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mielcu”. To zestaw kilkudziesięciu fotografii dokumentujących działalność tej zasłużonej organizacji, powołanej do życia w celu krzewienia kultury fizycznej. W czasach, gdy ziemie polskie były pod zaborami sokolska organizacja wzięła także na siebie obowiązek wychowania patriotycznego a nawet szkoleń paramilitarnych w obliczu zbliżającej się I wojny światowej. W przypadku mieleckiego gniazda Sokoła do jego zasług należy dodać także aktywną działalność kulturalną, wyrażoną przede wszystkim poprzez koło teatralne. Nie sposób więc pominąć jubileuszu 120-lecia powstania Sokoła w naszym mieście.
Fotografie pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Mielcu, wystawa czynna będzie w „Jadernówce” od 24 października do 31 grudnia, otwarcie tradycyjnie już w czwartkowy wieczór, 24 października o godzinie 18.