Tuszów Narodowy:  Inwestycje ”Polskiego Ładu”

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Dla gminy Tuszów Narodowy obecny rok upłynie pod znakiem licznych  inwestycji drogowych  i mostowych, które to  realizowane będą z I naboru wniosków „Polski Ład”. Dotacja przyznana gminie Tuszów Narodowy w kwocie 4 mln 250 tys. zł  wykorzystana zostanie na wykonanie następujących zadań: w  Tuszowie Narodowym zaplanowany jest remont drogi w kierunku dawnej Szkoły Podstawowej, tu droga zyska nową nawierzchnię asfaltową. Taką samą nawierzchnię asfaltową zaplanowano  dla nowej linii zabudowy mieszkaniowej, gdzie inwestorzy zakupili działki od gminy, Na tym jednak nie koniec inwestycji dla Tuszowa Narodowego, zaznacza  wójt Andrzej Głaz.

Ponadto, w miejscowości Malinie zostanie wybudowany m.in. chodnik od drogi powiatowej  Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec do Szkoły Podstawowej w Maliniu. Planowana jest także przebudowa dwóch mostów w Jaślanach i Ławnicy.

Do przyznanej dotacji gmina ma za zadanie dofinansować 10%  kwoty ze środków budżetu. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu okaże się jaki będzie faktyczny koszt planowanych do wykonania zadań. Zakłada się, że wszystkie  prace inwestycyjne zadania zostaną wykonane do listopada 2022 roku.

Tomasz Łępa