Tarnobrzeg. Teraz, to będzie leczenie jednego dnia. Zmiany na Oddziale Chirurgii Dziecięcej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podczas poniedziałkowej sesji, większością głosów wyrazili zgodę na to, aby Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu został przekształcony w Oddział Chirurgii Dziecięcej Jednego Dnia. Dla pacjenta oznacza to pobyt  w tarnobrzeskim szpitalu ograniczony do niezbędnego minimum, zazwyczaj do 24  godzin. W razie poważniejszych problemów zdrowotnych chory będzie musiał korzystać z pomocy specjalistów poza miastem. Najbliższy ośrodek z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej mieści się w Szpitalu Wojewódzkim numer 2  w Rzeszowie.

Z wnioskiem do marszałka o wprowadzenie zmian w statucie tarnobrzeskiego szpitala polegających na utworzeniu Oddziału Chirurgii Dziecięcej Jednego Dnia wystąpiła dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Konieczność przekształcenia oddziału argumentowano brakiem odpowiedniej liczby lekarzy do zachowania całodobowej ciągłości oddziału, a także obserwowanej od lat, coraz mniejszej liczby pacjentów przyjmowanych na oddział.

Nie wszyscy radni  poparli wniosek dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Wśród nich był Jan Tarapata, członek Rady Społecznej Tarnobrzeskiego Szpitala. Odniósł się on do ogólnej kondycji lecznicy.

Przeciwny przekształceniu oddziału był Piotr Tomański,

a także Jacek Kotula.

 Głos  w sprawie zabrał marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Szpitalny Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej na koniec marca tego roku liczył 15 łóżek. Jego działalność po raz pierwszy została zawieszona w okresie od stycznia do sierpnia ubiegłego roku. Powodem zawieszenia był brak kadry lekarskiej. Potem oddział wznowił działalność i pracował do końca marca 2023 r. Problemy z zabezpieczeniem obsady lekarskiej wystąpiły ponownie dlatego Zarząd Szpitala wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie działalności oddziału na pół roku i podjął decyzję o przekształceniu stacjonarnego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej w Oddział Chirurgii Dziecięcej Jednego Dnia.