Tarnobrzeg. Konsultowano dokument „matkę”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu rozmawiano dziś o aspektach, które  w przyszłości mają przyczynić się do rozwoju Podkarpacia.

Zaproszenie na konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego  2030 skierowano do przedstawicieli instytucji publicznych, uczelni wyższych, partnerów społecznych i gospodarczych, a także  młodzieży. W spotkaniu wzięła udział między innymi wicemarszałek województwa – Ewa Draus, a także samorządowcy z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

– Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego  to dokument „matka”. Z niego mają wynikać inne dokumenty samorządu województwa  w tym najważniejszy od strony finansowej czyli regionalny program operacyjny – powiedział dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Paweł Wais.

W Zamku Dzikowskim obecny był prezydent Tarnobrzega. – Pewne założenia strategii my już dobrze znamy. Wiemy też o jakie środki najprawdopodobniej będzie mogło ubiegać się miasto – mówił Dariusz Bożek.

Uwagi i wnioski do dokumentu jakim Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego można zgłaszać nie tylko podczas spotkań konsultacyjnych. Można to uczynić także za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce strategia województwa. Sam dokument jest dostępny w Internecie. Konsultacje potrwają do 4 grudnia.