Tarnobrzeg. Dla seniorów, o seniorach.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Tarnobrzegu ukazał się nowy numer Informatora Seniora. Publikacja zawiera informacje z zakresu  zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności seniorów.  Oprócz tego, w jednym miejscu zawarte zostały przydatne adresy i telefony do placówek służby zdrowia,  pomocy społecznej i kultury.

Informator Seniora jest wydawany przez samorząd Tarnobrzega, ale warto podkreślić, że  w jego tworzenie aktywnie włączają się adresaci wydawnictwa. Zadania podjął się Jan Palacz, przewodniczący Zespołu do spraw Kultury Rady Seniorów, który przedstawił propozycje tematów do poruszenia w szóstym numerze.

Propozycje tematów do następnych można składać w siedzibie Klubu Seniora w Tarnobrzegu przy Placu Bartosza Głowackiego 34.

Informator Seniora rozprowadzany jest bezpłatnie za pośrednictwem Rady Seniorów, Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także innych tarnobrzeskich placówek i instytucji.