Stalowa Wola: Pod krzyżem przy Narzędziowni przypomnieli o Porozumieniach Sierpniowych

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

W 42 rocznicę Porozumień Sierpniowych i w rocznicę powstania NSZZ Solidarność i 34 rocznicę strajków w HSW związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska spotkali się pod krzyżem przy Narzędziowni Huty Stalowa Wola. Przybyłych na uroczystość związkowców wraz z pocztami sztandarowymi, działaczy i sympatyków „Solidarności” i samorządowców oraz duchownych przywitał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola Witold Sieczkoś:

Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób, które  zasłużyły się dla Solidarności i działały w podziemiu solidarnościowym. Wyróżnienia wręczył przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność Andrzej Kaczmarek:

Obecny na uroczystości starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przyznał, że Polska jest wolna od komunizmu, ale potrzeba jeszcze sporo pracy, aby poprawić relacje między ludźmi:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj stwierdził, że zadaniem dla tych, którym idea Solidarności jest bliska aby w przyszłym roku, kiedy przypadnie 35. rocznica strajków w Hucie Stalowa Wola w uroczystościach wzięło udział młode pokolenie:

Ksiądz biskup Edward Frankowski, który przed laty jako proboszcz w Stalowej Woli był z mieszańcami walczącymi z komunizmem i tworzącymi zręby Solidarności , przypomniał tamte wydarzenia. Mówił też o tym, że przyszłoroczny jubileusz powinien być okazją do tego aby  wspomnieć również tych którzy przed laty tworzyli solidarność w Stalowej Woli:

Biskup  mówił o tym, jak ważne jest pielęgnowanie  idei Solidarności współcześnie. Polacy po raz kolejny pokazali, że potrafią być solidarni z tymi którzy walczą o swoją wolność. wyciągnęli rękę do Ukrainy mimo trudnej przeszłości.