Sandomierz: Zagadki sandomierskich szachów w świetle najnowszych badań genetycznych.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Zagadki sandomierskich szachów w świetle najnowszych badań genetycznych będą tematem wykładu otwartego w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Szachy sandomierskie będące jednym z najcenniejszych zabytków w zbiorach Muzeum Zamkowego w Sandomierzu są jedynym niemal kompletnym zestawem szachów wczesnośredniowiecznych odkrytych na terenie Europy Środkowej.

21 lipca 2022 roku, czyli prawie 60 lat po odkryciu szachów sandomierskich, genetycy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego pobrali do badań DNA materiały z trzech sandomierskich bierek (wytypowano po jednej z każdego zestawu i jedną, która została dołożona). Bierki te poddano szeregowi analiz DNA: m.in. izolacji DNA, analizie ZooMS, analizie filogenetycznej. Wyniki badań przyniosły zaskakujące rezultaty. Uchylając rąbka tajemnicy, dziś już m.in. możemy powiedzieć, że szachy sandomierskie powstały z trzech różnych gatunków zwierząt.

Wykład poświęcony najnowszym ustaleniom badawczym dotyczącym szachów sandomierskich wygłosi dr Danijela Popovic z Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod której kierownictwem przeprowadzone zostały najnowsze badania genetyczne szachów sandomierskich. Oprócz prezentacji wyników badań, w swoim wystąpieniu prelegentka przedstawi również rolę i znaczenie badań genetycznych w archeologii.
Natomiast o dotychczasowej historii i stanie badań nad szachami sandomierskimi opowie dr Wojciech Rajpold z działu archeologicznego Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Wykład odbędzie się w czwartek (23 marca o godz. 17.00 w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Muzeum Zamkowe oraz Towarzystwo Naukowe Sandomierskie.

Wstęp wolny.