Sandomierz: Dziś wernisaż wystawy „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza”            

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbędzie się dziś wernisaż wystawy „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza”

Wystawa prezentuje postać króla Władysława Jagiełły (monarchy ściśle związanego z Zamkiem Królewskim w Sandomierzu) w świetle twórczości Jana Matejki. Jej celem jest przypomnienie roli XIX-wiecznego malarstwa historycznego, jako narzędzia interpretacji narodowych dziejów i upowszechniania wiedzy historycznej.
Głównym założeniem ekspozycji jest edukacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii, sztuki, ze szczególnym odniesieniem się do kluczowych momentów w dziejach Ojczyzny oraz dążeń niepodległościowych. Ukazanie związków pomiędzy sztuką, a historią, między potęgą Polski za panowania Jagiełły, a siłą oddziaływania malarstwa Matejki odzwierciedlającego dążenia niepodległościowe Polaków pod zaborami. Uwrażliwienie społeczeństwa na estetykę malarstwa czerpiącego ze źródeł historiograficznych oraz umożliwienie społeczności regionu kontaktu z szeroko rozumianą sztuką, a także edukacja kulturalno – historyczna młodzieży.

Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: dr Mikołaj Getka – Kenig, dr hab. Tomisław Giergiel, Karolina Gara, Anna Jeznach.

Wystawa została objęta honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz burmistrza Sandomierza Marcina Marca.

Wernisaż wystawy dziś o godz. 17.30 w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu.

Patronat medialny – Radio Leliwa.

Joanna Sarwa