Sandomierz: Demontaż instalacji w starym moście jeszcze przed wakacjami.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Jeszcze przed wakacjami rozpoczną się fizyczne prace przy budowie nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 – zapowiada poseł Marek Kwitek:

Według harmonogramu prace związane z rozbiórką starego mostu rozpoczną się we wrześniu:

Obecnie na ukończeniu są prace projektowe i związane z tym niezbędne uzgodnienia.

Trwa między innymi procedura zatwierdzenia optymalnego rozwiązania węzła drogowego od strony Tarnobrzega – wyjście z dwóch mostów. Proponowane rozwiązanie mieści się w granicach terenu, którego właścicielem jest GDDKiA i nie powoduje konieczności wyburzania jakichkolwiek budynków i jest w korytarzu-obszarze decyzji środowiskowej. Inwestycja budowana jest w systemie ‚Projektuj i buduj’.
Firma ‚Intop Tarnobrzeg’ na realizację tych prac ma 34 miesiące od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Prace realizowane są zgodnie zatwierdzonym programem inwestycji dla tego zdania, którego zakończenie nastąpi pod koniec 2024 roku. Koszt inwestycji to 70 mln zł.

W 2011 roku w Sandomierzu wybudowano nowy most na Wiśle, równoległy do starego, który jednak ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z ruchu. Obecnie ruch odbywa się tylko jednym mostem.