Sandomierz: 30-lecie Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Jubileusz 30-lecia świętuje dziś Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Uroczyste obchody rozpoczęła w katedrze msza święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Po Eucharystii odbył się koncert jubileuszowy pod dyrekcją Artura Jaronia.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podkreśla praktyczny wymiar pomocy świadczonej przez Caritas:

Od 18 lat sandomierską Caritas kieruje dyrektor ks. Bogusław Pitucha:

Historia „Caritas” w Diecezji Sandomierskiej sięga początku XX wieku. Z zachowanych dokumentów wynika, że Caritas jako organizacja o charakterze charytatywno – dobroczynnym istniała na pewno już w 1932 roku. Jako oficjalną datę powołania Katolickiego Związku Instytucji i Zakładów Wychowawczych, Opiekuńczych i Dobroczynnych Diecezji Sandomierskiej „Caritas” można uznać 1932 rok, kiedy to zatwierdzono statut Katolickiego Związku Instytucji i Zakładów Wychowawczych, Opiekuńczych i Dobroczynnych Diecezji Sandomierskiej „Caritas”. Związek ten istniał do 1950 roku, gdy na skutek działań władz państwowych biskup dokonał jego likwidacji.

Związek Caritas ponownie został powołany do istnienia już w ramach Diecezji Sandomiersko – Radomskiej w 1989 roku a po podziale diecezji w 1992 roku Caritas Diecezji Sandomierskiej powołał do życia biskup sandomierski Wacław Świerzawski dekretem z dnia 15 września 1992 roku.

(źródło: www.sandomierz.caritas.pl)

Joanna Sarwa