Rudnik nad Sanem: Projekt krokiem Polskiej Stolicy Wikliny ku UNESCO

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

‚Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem’ to tytuł projektu, który rozpoczął się w Rudniku i jest częścią działań przygotowujących do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Pierwszym krokiem starań Rudnika świętującego tym roku 150-lecie wikliniarstwa o wpis na listę UNESCO było wpisanie tradycji wikliniarskich na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego pod nazwą „Plecionkarstwo w Polsce”. Mówi burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski:

Burmistrz przyznaje że tradycja spełnia wybrane kryteria wpisu, jednak aby to nastąpiło  musimy jeszcze postarać się o badania i wizyty ekspertów, przeprowadzić konsultacje społeczne, warsztaty i debaty. I temu ma służyć rozpoczęty właśnie projekt.  Ważnymi jego elementami są badania naukowe pod kierunkiem prof. Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistki w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także przeprowadzenie wywiadów etnograficznych z wikliniarzami pod okiem Jolanty Dragan, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. To również kwerendy w archiwach, przygotowanie rekomendacji do planu ochrony, warsztaty, debaty i konsultacje społeczne. W projekcie uczestniczy również młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, która pogłębia wiedzę na temat tradycji wikliniarskiej. Podczas inauguracji projektu, który jest dofinansowany z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Gminy Rudnik nad Sanem, w Centrum Wikliniarstwa odbyło się podsumowanie pilotażowego etapu badań, była to także okazja do omówienia zadań oraz kolejnych etapów projektu.