Region: Fałszywe hormony w przesyłce pocztowej.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Podkarpaccy celnicy podczas kontroli przesyłek pocztowych zatrzymali kilkadziesiąt sztuk ampułek zawierających sfałszowany preparat hormonu wzrostu.

Mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Skierowali oni wykryte ampułki do badań w laboratorium celno-skarbowym w Przemyślu, podczas których okazało się, że wykryte preparaty zawierają substancję, znajdująca się na liście substancji i metod zabronionych, objętych międzynarodową konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie jako środek maskujący.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

(Tomasz Łępa)