Przecław: Pozyskane środki na doposażenie szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Gmina Przecław otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w łącznej kwocie 50 000 zł. Dodatkowe środki będą wykorzystane  na bardzo potrzebne wyposażenie placówek szkolnych a są nimi Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich oraz Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu.

Mówi burmistrz Przecławia, Renata Siembab.

Dofinansowanie  zrealizowane będzie też w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

Jak zaznacza burmistrz Przecławia sukcesywnie modernizowana  baza dydaktyczna placówek oświatowych pozwoli uczniom zdobywać  wiedzę w nowych salach, wyposażonych  w nowoczesny sprzęt szkolny i  ciekawe pomoce dydaktyczne.

 

Tomasz Łępa