Przecław:  Absolutorium i wotum zaufania-zobowiązuje!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrz Przecławia udzielone, tak postanowili radni Rady Miejskiej w Przecławiu. Mimo iż miniony rok był szczególnie trudny  przede wszystkim za sprawą panującej pandemii to rajcy miejscy Przecławia  pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Burmistrz Renaty Siembab na rzecz gminy. Mówi burmistrz Renata Siembab.

 

Położenie gminy  powoduję iż jest potrzeba zwiększenia także bezpieczeństwa dla samych mieszkańców Przecławia.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli również m. in. uchwały dotyczące dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny na terenie gminy Przecław oraz w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

 

 

Tomasz Łępa