Połaniec: Potwierdzą obecność siarki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Grupa Azoty Siarkopol z siedzibą w Grzybowie szuka w przetargu firmy, która wykona rozpoznanie i udokumentuje obecność złóż siarki na terenie miejscowości Rudniki w gminie Połaniec. Zadanie obejmuje między innymi wykonanie w sumie ponad 30 otworów dokumentacyjnych, badania i pomiary hydrologiczne poziomów wodonośnych, oraz badania laboratoryjne próbek gleb i wód podziemnych.

– Jest to potrzebne, aby móc przystąpić do dalszych działań, czyli wystąpić o koncesję na wydobycie ze złoża – tłumaczy prezes Siarkopolu Trajan Szuladziński:

Prezes Szuladziński zaznacza również, że złoża siarki w rejonie Połańca objęte są ochroną. Dopóki znajdujący się pod ziemią surowiec nie zostanie wydobyty nie można prowadzić tam innej działalności, utrudniającej wydobycie. Tak wynika z zapisów prawa górniczego i geologicznego. – Teren obecny wskazany, jako złożowy jest terenem bardzo dużym. My chcemy go jednak ograniczyć do miejsc, w których faktycznie wydobycie będzie się odbywać – dodaje Trajan Szuladziński.

Spółka zaznacza, że w nowej kopalni podobnie jak ma to miejsce w Osieku, siarka wydobywana będzie metodą podziemnego wytopu z zamkniętym obiegiem wody. Dzięki temu inwestycja ma być neutralna dla środowiska.