Nisko: Zarząd Powiatu Niżańskiego z wotum zaufania i z absolutorium

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Starosta niżański otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.  Starosta Robert Bednarz przyznał, że mimo pandemii udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych. Łączna pula środków wydana na inwestycje w ubiegłym roku wyniosła ponad 18,4 miliona złotych co stanowiło blisko 23,5% wszystkich wydatków:

Miniony rok w powiecie niżańskim był bardzo dobry zwłaszcza pod kontem inwestycji drogowych:

Nie brakło też inwestycji w infrastrukturę szkolna to m.in. boisko i sala w niżańskim LO oraz modernizacja hali w RCEZ i wykonanie windy w tej szkole, czy dostawa klasopracowni dydaktycznych do szkół prowadzonych przez powiat. Miniony rok to także duża pomoc finansowa dla szpitala w Nisku oraz rozpoczęcie rozbudowy lecznicy. W głosowaniu radni udzielili Zarządowi Powiatu Niżańskiego absolutorium 15 głosami za przy 2 wstrzymujących się. Starosta Robert Bednarz podziękował radnym za zaufanie i za wspólną pracę. Podziękował też za pracę swoim urzędnikom, bez których realizacja budżetu nie byłaby możliwa oraz służbom powiatowym i jednostkom organizacyjnym Powiatu Niżańskiego.