Mielec: Złożone zostało odwołanie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna złożyły odwołania od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla fabryki Kronospanu w Mielcu.
Organizacje wnoszą o uchylenie decyzji oraz odmowę wydania nowego pozwolenia zintegrowanego. Domagają się też zaostrzenia limitów emisji zanieczyszczeń przez zakłady Kronospan w Mielcu.

Mówi Szymon Kuś ze Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna.

Wszystko wskazuje też na to, że po raz kolejny zorganizowany zostanie marsz w obronie czystości powietrza w Mielcu.

Według oficjalnych danych przemysł i energetyka zawodowa odpowiadają za około 24% wszystkich emisji pyłowych w Polsce. Poziom emisji różnych zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, może być jednak o wiele wyższy, co ukazały niedawno ujawnione dane UE o rtęci wyemitowanej przez kominy elektrowni w Bełchatowie.

(Tomasz Łępa)