reklama

Mielec: Pierwszy w Polsce – kierunek technik robotyki !

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

W Mielcu  w ramach eksperymentu  pedagogicznego zainaugurowano kształcenie w zawodzie Technik Robotyki. Opiekę naukową nad kierunkiem objął Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,  ponadto w projekcie  edukacyjnym udział biorą mieleckie placówki szkolne: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół im. Groszkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, w którym większość zajęć zawodowych, w tym przede wszystkim z robotyki, będzie odbywać się w nowoczesnych laboratoriach tej placówki. Mówi dyrektor placówki Zdzisław Nowakowski.

Zawód technik robotyki jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. I w tym kierunku podąża też nasza szkoła –  zaznacza  Arkadiusz Gałkowski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Zawód technik robotyki jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Mówi wicestarosta mielecki Andrzej Bryła.

Jak zaznacza Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, stworzony nowy  kierunek wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

Zapytaliśmy, dlaczego akurat młodzi uczniowie postanowili kształcić się w tym kierunku.

Koncepcja nowego kierunku kształcenia jest odpowiedzią na aktualne i planowane potrzeby przedsiębiorców w zakresie robotyzacji procesów produkcyjnych. Przygotowany program nauczania został wysoko oceniony przez AGH w Krakowie i objęty patronatem przez wiodące firmy przemysłowe z branży lotniczej, automotive, automatyki przemysłowej i przetwórstwa materiałów.

Tomasz Łępa