Mielec: Oddział przygotowawczy dla dzieci

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu będzie zorganizowany oddział przygotowawczy dla dzieci – od 15 do 18 roku życia-  uchodźców z Ukrainy. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. W szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych. Mówi wicestarosta mielecki Andrzej Bryła.

Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego, co najmniej 6 godzin tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z cudzoziemców (głównie obywateli z Ukrainy), licząca nie więcej niż 25 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkole. Więcej czasu poświęcane jest tu  na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole.

Tomasz Łępa