Kolbuszowa: Biuletyn MKL po raz piąty

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

 

Ukazał się piąty numer „Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Muzeum zaprosiło do jego  współpracy etnografów, historyków, historyków sztuki, antropologów i kulturoznawców, którzy w  swoich artykułach poruszają wiele kwestii badawczych. Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

Ponadto w biuletynie można zapoznać się z opracowaniami powstałymi na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań terenowych. Dotyczą one elementów prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju, obrzędów pogrzebowych Rzeszowiaków, słońca w wierzeniach mieszkańców Wrzaw czy przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej oraz przemian funkcji płotów-ogrodzeń w miejscowościach Domatków i Brzezówka.

 

Tomasz Łępa