Dębica: Chcą skuteczniej starać się o pieniądze unijne.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Chcą skuteczniej starać się o pieniądze unijne a  chodzi o samorządy zrzeszone w Związku Dorzecza Wisłoki. Aby efektywniej pozyskiwać pieniądze z nowej perspektywy unijnej  na lata 2022-2030 chcą stworzyć Strategię Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”. Wszyscy miejscy radni obecni na sesji miasta Dębicy  pozytywnie odnieśli się do pomysłu.

Opracowanie wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego, umożliwi planowanie i ubieganie się o dofinansowanie inwestycji, których zasięg i oddziaływanie wykracza poza terytorium jednej gminy. Mówi Andrzej Czernecki prezes zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Do tej pory związek zdobywał pieniądze przede wszystkim na realizacje zadań związanych z czystym powietrzem m.in. na wymianę pieców i instalacji paneli fotowoltaicznych. Teraz te działania mają być poszerzone, podkreśla burmistrz Mariusz Szewczyk.

Proponowana strategia  ma być być  poddawana szerokim konsultacjom.

 

Tomasz Łępa