ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie w wysokości 300 złotych w ramach programu „Dobry Start”  teraz będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłych latach wnioski o 300+ składano w ośrodkach pomocy społecznej.

Mówi rzecznik regionalny ZUS w Rzeszowie Wojciech Dyląg.

ZUS ma wypłacić świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

W ramach programu „Dobry start” rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.