Złota, Samborzec: „To my Sandomierzanie”.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Szkole Podstawowej w Złotej w gminie Samborzec odbył się rodzinny piknik integracyjny. Jak mówi dyrektor Mariola Klimek, takie wydarzenia organizowane są od kilku lat:

Piknik to jeden z elementów projektu pod tytułem „To my – Sandomierzanie” – obejmującego promowanie lokalnego dziedzictwa wśród dzieci i młodzieży z gminy Samborzec a dofinasowanego przez Urząd Marszałkowski z priorytetu upowszechnianie dziedzictwa. Będą też warsztaty „Poznaj swoje dziedzictwo” oraz spotkania z ciekawymi ludźmi pod hasłem „Dziedzictwo daje siłę” – m.in z pisarzem, regionalistą, etnografem.

Mówi radny powiatu sandomierskiego Adrian Wołos:

Był grill, słodki poczęstunek, dmuchańce i animacje dla dzieci. Nie zabrakło też lokalnego muzycznego akcentu w postaci koncertu zespołu śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich Gorzyczany. Jak mówi Justyna Trześniewska, repertuar został dobrany do charakteru wydarzenia:

Projekt „To my – Sandomierzanie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej koło Sandomierza.