Zawierzbie: Pierogi i rowery dla Ukrainy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Cztery tysiące pierogów ulepiono w czasie dwudniowej akcji ‚Solidarni kulinarnie z Ukrainą’, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu w powiecie sandomierskim.

– mówi pomysłodawczyni i koordynatorka akcji dr Beata Wolnik. Zysk ze sprzedaży pierogów został przeznaczony dla ukraińskich kobiet, które znalazły tu bezpieczne schronienie.

Pierogi lepiło dziesięć Ukrainek, których dzieci chodzą do szkoły w Zawierzbiu. Wspierała ich też Oksana Gotfryd, która mieszka w Ostrołęce w gminie Samborzec od 2013 roku. Jej dwójka dzieci uczęszcza do przedszkola i szkoły w Zawierzbiu:

– Zorganizowanie takiej akcji to świetny pomysł – dodaje Oksana Gotfryd:

W lepieniu pierogów czynny udział brał także dyrektor szkoły Jan Wiatr:

Jan Wiatr przypomina, że to kolejna inicjatywa na rzecz uchodźców z Ukrainy organizowana w szkole. W placówce zrodził się bowiem pomysł zbierania rowerów:

Rowery można przynosić do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Zawierzbiu w godzinach od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Joanna Sarwa