Zawichost: Zagłosowali jednogłośnie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rada Miejska w Zawichoście jednogłośnie udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrz Katarzynie Kondziołce.

– Ostatni rok był dla gminy bardzo trudny – mówi Katarzyna Kondziołka:

Wszyscy radni byli jednomyślni:

Sukcesem radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych zdaniem burmistrz Katarzyny Kondziołi, jest wzrost dochodów gminy, liczne inwestycje oraz dobra realizacja budżetu.

Joanna Sarwa

Fot. Ewelina Ura-Kamińska