Zawichost: Strażacy ochotnicy uhonorowani. (FOTOGALERIA)

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Dziesięcioro druhów z OSP Zawichost i OSP Dziurów zostało uhonorowanych odznaczeniami i medalami za długoletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Uroczystość miała miejsce podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanej zabytkowej strażnicy w Zawichoście.

Odznakę “Strażak Wzorowy” otrzymali: prezes OSP Zawichost Jarosław Siemieniec oraz druhowie Piotr Kędziora, Piotr Rosiński i Robert Siudak.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali druhowie Zbigniew Sokół i Zbigniew Zawadzki. Natomiast Złote Medale „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: zastępca prezesa OSP Zawichost Anna Mazur  prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zzwiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Włodzimierz Kosior i zastępca prezesa OSP Dziurów Jerzy Pokrzywa.

Mówi druhna Anna Maria Mazur odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

Jak mówi Anna Mazur, służba w pożarnictwie to ważna społeczna misja:

Młodzieżowa drużyna pożarnicza w OSP Zawichost liczy czternaście 4 osób.

Medale wręczyli Bolesław Gadziński z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Rajca.

Joanna Sarwa