Zawichost. Powstał Dom Dziennego Pobytu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Zawichoście powstał Dom Dziennego Pobytu. Może w nim przebywać 15 seniorów. To osoby które mają problemy zdrowotne i ograniczoną możliwość poruszania się. Pod ich potrzeby zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy. Zostały one wyposażone w meble, sprzęt kuchenny i do rehabilitacji.

Na prowadzenie placówki przez najbliższe trzy lata i prace budowlane gmina pozyskała prawie milion złotych unijnego dofinansowania. Całe zadanie zakłada zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębianiu się niesamodzielności osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności Domu Dziennego Pobytu.

Obecna na otwarciu placówki wiceminister kultury sportu i turystyki Anna Krupka zwróciła się do obecnych seniorów.

Gmina Zawichost bardzo intensywnie pracuje żeby stwarzać jak najlepsze warunki dla swoich seniorów – powiedziała burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka.

W Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście już pracują dwie opiekunki które w ramach swoich obowiązków, będą prowadzić zajęcia plastyczne i ruchowe. Dodatkowo zatrudnieni zostaną lekarz i pielęgniarka. Mówi kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Kumięga.

Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 15.