Zawichost: Oficjalne otwarcie zabytkowej remizy po remoncie. (FOTOGALERIA)

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Zawichoście odbyło się oficjalne otwarcie odrestaurowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Jarosław Rusiecki  Senator RP, Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Annę Paluch Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost wraz z radnymi, Grzegorza Rajca Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marcin Piwnik Starosta Sandomierski, Tomasz Huk Przewodniczący  Rady Powiatu Sandomierskiego, Piotr Krytusa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Bolesław Gradziński Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Waldemar Maruszczak Wiceprezes Zarządu OSP Powiatu Sandomierskiego, Ernest Pastuszka Komendant Komisariatu Policji w Dwikozach, Aneta Kwiatkowska Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, Oddział w Zawichoście, sołtysi gminy Zawichost, przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i medale za długoletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej druhom OSP Zawichost i OSP Dziurów. 

Po wręczeniu odznaczeń i medali głos zabrali przybyli goście. Następnie najmłodsi druhowie i druhny zaprezentowali występ artystyczny w formie tańca pn. „Nadzieja na przyszłość”. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza prowadzona jest przez dh. Annę Mazur. Choreografię występu przygotowała Małgorzata Czajkowska. Po artystycznym wystąpieniu zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej został oddany mieszkańcom do ponownego użytku.  Poświęcenia strażnicy dokonali ks. Piotr Szpyt oraz ks. kapelan Lech Siekierski.

W budynku strażnicy OSP wymieniony został dach, stolarka okienna.  Utworzone zostało zaplecze sanitarne, którego wcześniej brakowało, a także zamontowany został system centralnego ogrzewania. W głównej sali wyeksponowano zabytkowe belki podtrzymujące sklepienie, zamontowane zostały kotary sceniczne wraz z profesjonalnym nagłośnieniem oraz oświetleniem, natomiast parking przed remizą zyskał nową nawierzchnię. Całość inwestycji wyniosła blisko 740 tys. zł, z czego 500 tys. zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 240 tys. zł, to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Zawichost z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Poniżej nagranie audio z uroczystości: