Zawichost: Jednogłośne absolutorium dla burmistrz Katarzyny Kondziołki.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Miejscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok burmistrzowi Zawichostu Katarzynie Kondziołce. Burmistrz podkreśla wspólne zaangażowanie magistratu i rady miasta na rzecz mieszkańców:

O półtora miliona złotych wzrósł budżet dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele inwestycyjne.

Jak podkreśla burmistrz Katarzyna Kondziołka, w ostatnim roku udało się przeprowadzić szereg ważnych inwestycji drogowych. Przebudowano lub wyremontowano trzy kilometry dróg gminnych:

Wartość inwestycji drogowych wyniosła w ubiegłym roku 870 tys, z czego środki zewnętrzne stanowiły ponad 60%. To więcej niż rok wcześniej. W 2018 środki inwestycyjne z gminy wynosiły ponad 230 tys a środki zewnętrzne stanowiły niespełna 40 %.

Wydatki inwestycyjne w skali całego roku wyniosły prawie milion złotych a udział środków zewnętrznych – 57%.

Burmistrz Zawichostu podkreśla, że inwestycje mają służyć mieszkańcom:

Joanna Sarwa