Zawichost, Czyżów Szlachecki: O inwestycjach zdecydowali mieszkańcy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Prawie trzy miliony złotych otrzyma Zawichost z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegieerowskich.

Ponad dwa miliony złotych zostanie przeznaczone na budowę nowego odcinka drogi gminnej Czyżów-Linów.

Mówi burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka:

Prawie 600 tysięcy złotych natomiast zostanie przeznaczone na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim:

Jak podkreśla Katarzyna Kondziołka, obie inwestycje mają szczególny wymiar:

Gmina mogła złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł i jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Joanna Sarwa