Zawichost, Bogoria, Kurozwęki: Pieniądze na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 1,3 miliona złotych wsparcia trafi do sześciu świętokrzyskich ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze będące w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na dofinansowanie robót budowlanych w tych ośrodkach podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim w Kielcach.

Zawichost wsparcie finansowe w kwocie 25 tys. zł przeznaczy na adaptację pomieszczeń UMiG na potrzeby Dziennego Domu Pobytu oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej uzyskało dofinansowanie w wysokości 582 tys. zł i przeznaczy je na rozbudowę i przebudowę DPS w Kurozwękach.
Gmina Bogoria uzyskała środki w wysokości 198 tys. zł na wykonanie szybu windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego w DPS w Pęcławicach Górnych.

– Wysokość środków przyznana w bieżącym roku ze środków PFRON dla województwa świętokrzyskiego to kwota blisko 10 milionów złotych i jest wyższa o 1, 5 miliona złotych w stosunku do roku ubiegłego – zaznacza wicemarszałek Renata Janik. I jak dodaje – z sumy, którą dysponuje samorząd województwa świętokrzyskiego ponad 2 miliony złotych przeznaczone zostanie na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami,
a ponad 7,5 miliona złotych na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem i działalnością zakładów aktywności zawodowej. 100 tysięcy złotych przeznaczone zostanie natomiast na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

UMWŚ