Zarzecze: Ulica Przemysłowa już z asfaltem

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Ulica Przemysłowa w Zarzeczu koło Niska jest już dostępna po przebudowie. Na realizację tego zadania od dawna czekały m.in. firmy zlokalizowane przy tej ulicy, ale też pracownicy, którzy aby dostać się do zakładów pracy musieli pokonywać drogę o nawierzchni tłuczniowej. Mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk:

W przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego o ciąg pieszo rowerowy i oświetlenie, realizacja przesunęłaby się w czasie w związku z koniecznością pozyskania dodatkowych terenów w ramach specustawy i wykonania projektu technicznego. Co nie oznacza, że w przyszłości Ulica Przemysłowa nie zostanie uzupełniona o tą infrastrukturę. Na razie przedsiębiorcy mogą cieszyć się blisko kilometrowym odcinkiem asfaltowej drogi z poboczami z kruszywa. Wykonane zostało też odpowiednie odwodnienie drogi oraz oznakowanie. Koszt remontu ul. Przemysłowej w Zarzeczu wraz z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej wyniósł blisko pół miliona złotych.