Zaleszany: Przypomnieli o pacyfikacji kopalni Wujek i śmierci Zbigniewa Wilka

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

W Zaleszanach przypomnieli o swoim rodaku Zbigniewie Wilku, który został zamordowany 40 lat temu wraz z 8 innymi górnikami podczas pacyfikacji kopalni ‚Wujek’. Do tej masakry doszło w trzy dni po jego wprowadzeniu. Górnicy zginęli zastrzeleni przez ZOMO. Wśród nich był pochodzący z Dzierdziówki w gminie Zaleszany Zbigniew Wilk, który osierocił żonę i dwójkę dzieci. Stąd uroczystość w Zaleszanach pod tablicą pamiątkową dla przypomnienia tamtych tragicznych wydarzeń i upamiętnienia ofiar ‚Wujka’. W uroczystościach, które poprzedziła msza św., obok rodziny Zbigniewa Wilka, władz samorządowych, pocztów sztandarowych Solidarności, szkół i ochotniczych straży pożarnych, wzięła udział kompania honorowa 16 Tczewskiego Batalionu Saperów oraz mieszkańcy gminy. Wójt gminy Paweł Gardy przyznał, że tamte tragiczne wydarzenia sprzed 40-laty powinny być przestrogą dla współczesności.

Poległych w Wujku oraz wszystkie ofiary Stanu Wojennego uczczono apelem pamięci.

Siostra zamordowanego górnika Magdalena Pelc przyznała, że dla rodziny Zbigniewa Wilka to trudna rocznica.

Magdalena Pelc przyznała, że w tym upamiętnianiu chodzi też o to, aby młodzież poznała tę tragiczną historię Polaków, aby ona nie odeszła w niepamięć.

Na pewno dobrym upamiętnieniem jest również bieg sztafetowy pod hasłem „Bieg 9 górników – 242 kilometry pamięci”, który dzisiaj wystartował z Zaleszan.

Tam odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. Również 16 grudnia zostaną złożone kwiaty pod obeliskiem w Zaleszanach.