Zaklików: Poziom Sanny ciągle wysoki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Zaklików walczy z wysokim poziomem wody w rzece Sanna. Od czwartku przez gminę Zaklików przechodzi fala kulminacyjna na rzece, której poziom wody się podniósł po środowym oberwaniu chmury w gminie Modliborzyce przez którą przepływa Sanna. W związku z tym w czwartek burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla miejscowości Łysaków, Irena, Łążek i Miasto Zaklików. Dziś jeszcze woda sie podnosi, choć dzięki zbiornikom retencyjnym udało sie nie dopuścić do podtopień:

Już burmistrz podjął rozmowy z Wodami Polskimi o konieczności udrożnienia koryta rzeki. Ma być poruszony również temat szczątkowych obwałowań rzeki. Według przewidywań w godzinach popołudniowych powinien nastąpi powolny spadek poziomu rzeki. Do tego czasu sytuację monitorują służby miejskie zarządzania kryzysowego wspólnie ze strażakami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Marta Górecka