Wolina: Uniwersytet Ludowy już oficjalnie otwarty.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Uniwersytet Ludowy w Wolinie już oficjalnie otwarty. Damian Zakrzewski z LGD Stowarzyszenie ‚Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej’ przyznał, że jego utworzenie było potrzebą chwili. Zachętą była też możliwość zdobycia środków na ten cel:

Uniwersytet jest ukierunkowany na szkolenia dla dorosłych. Pierwsze szkolenia skierowane do ochotniczych straży pożarnych już się odbyły. Na tym jednak nie koniec:

Ale na tym nie koniec:

Uniwersytet zamierza też budować ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Wolinie było swego rodzaju festiwalem organizacji pozarządowych i okazją do debaty na temat przyszłości w kontekście funkcjonowania trzeciego sektora i współpracy z różnymi instytucjami, w tym samorządami. Otwarcie Uniwersytetu Ludowego przypieczętowało uroczyste przecięcie wstęgi i posadzenie drzewa.

Marta Górecka