Ulanów: Są pieniądze na mieszkania treningowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Powiat Niżański zdobył dofinansowanie na utworzenie mieszkań chronionych treningowych, które powstaną w Ulanowie. Mieszkania będą przeznaczone głownie dla pełnoletnich uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy budzą nadzieję na samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Mieszkania chronione treningowe mają powstać w budynku dawnego Domu Nauczyciela w Ulanowie. Mówi starosta niżański Robert Bednarz:

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnione będą warunki bytowe i nauka. Ich mieszkańcy będą rozwijać i utrwalać swoją samodzielność, sprawność w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych i integracji ze społecznością lokalną, po to by przygotować ich do samodzielnego życia. Na utworzenie chronionych mieszkań treningowych Powiat Niżański zdobył ponad 300 tysięcy dofinansowania z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. To 70% kosztów całości przedsięwzięcia które według szacunków ma kosztować 440 tys. zł.

Marta Górecka