Ulanów: Na bazie internatu po LO powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Powiat Niżański pozyskał środki na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie. Blisko 2 miliony złotych dofinansowania ba ten cel udało się pozyskać z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na projekt „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”. Powiat Niżański jest jedynym  na Podkarpaciu i jednym z 4 w Polsce, którym udało się zdobyć dofinansowanie na ten cel. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Rudnika, który dzięki przychylności władz powiatu i zgodzie radnych powiatowych rozwija swoją działalność w budynkach po danym liceum w Ulanowie. Powstała tam już Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, mieszkania treningowe i teraz na bazie dawnego internatu LO powstanie centrum opiekuńczo mieszkalne. Mówiła  o tym dyrektor ośrodka Marta Szczepańska

Ta forma wsparcia ma być skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centrum ma  takim osobom zapewnić  z jednej strony opiekę, a z drugiej samodzielne funkcjonowanie na miarę ich sił i potrzeb. Całkowita wartość utworzenia takiego centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie po przez adaptację pomieszczeń po internacie wyniesie według szacunku trochę ponad 3,1 miliona złotych. Planowany termin realizacji zadania to lata 2022-2024.

Marta Górecka