Tuszów Narodowy: Program –  Korpus Wsparcia Seniorów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Gmina Tuszów Narodowy  przystąpiła do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów. Rada Gminy uchwaliła Program Osłonowy, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zapewnienie tzw. „opieki na odległość”.

Opieka na odległość jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi i chorymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to rozwiązanie szczególnie  skierowane dla osób samotnych, zarówno tych, którzy korzystają z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem, których zmiany stanu zdrowia wymagają monitorowania w celu zapewnienia pomocy medycznej.

Adresatami tego wsparcia są seniorzy w wieku 65 lat i powyżej z terenu gminy Tuszów Narodowy mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Zarówno osoby samotne, jak i mieszkające z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Program realizowany będzie do 31 grudnia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym  i finansowany ze środków Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

 

Tomasz Łępa